467 50 78
(044)

Давньоруська народність: зародження і становлення концепції в радянській науці (1930-ті - перша половина 1940-х рр.)


Давньоруська народність: зародження і становлення концепції в радянській науці (1930-ті - перша половина 1940-х рр.) Давньоруська народність: зародження і становлення концепції в радянській науці (1930-ті - перша половина 1940-х рр.) Давньоруська народність: зародження і становлення концепції в радянській науці (1930-ті - перша половина 1940-х рр.)
Монографія присвячена дослідженню генезису концепції давньоруської народності в контексті розвитку історичної науки в СРСР упродовж 1930-х - першої половини 1940-х рр. Праця побудована на значному комплексі архівних матеріалів з архівосховищ України й Російської Федерації, а також історіографічних джерел. У праці простежуються наукові та ідеологічні витоки й передумови виникнення згаданої концепції; реконструйовано особливості процесу постання вчення про давньоруську народність; з'ясовано, які саме політико-ідеологічні чинники позначилися на розвитку концепції, і визначено ступінь їхнього впливу; виокремлено та проаналізовано персональний внесок її фундаторів, у тому числі й українських вчених; встановлено хронологічні віхи генезису концепції. Книга розрахована на фахівців.
Пов'язані товари