467 50 78
(044)

Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття)


Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття) Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття) Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття)
У монографії на основі широкого спектра залучених до наукового обігу османсько-турецьких писемних джерел, зокрема турецьких архівних документів та літописів, історіографічних творів, листування османських султанів з правителями інших держав тощо, вперше комплексно досліджено інформаційний потенціал, специфіку та значення названих пам’яток писемності в процесі дослідження історії козацько-гетьманської України другої половини ХVІ – першої чверті ХVІІІ століття.

Рекомендується історикам – сходознавцям, тюркологам, українознавцям, арабістам, іраністам, етнологам, релігієзнавцям, викладачам та студентам гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів.
Пов'язані товари