467 51 37
(044)

Біохімія води. Біотехнологія води


Біохімія води. Біотехнологія води Біохімія води. Біотехнологія води Біохімія води. Біотехнологія води
112 грн
К
У автомонографії наведено розгорнуті теоретичні положення й численні приклади практичних розробок автора та його співпрацівників у задекларованих раніше нових наукових напрямах «Біотехнологія води» та «Біохімія води». Розглянуто біологічні аномалії води, біосинтез окремих молекул води, їхню роль у забезпеченні злагодженої роботи комплексів ензимів у живих клітинах тощо, означено проблеми індустріального очищення різноманітних стічних і зливових вод, підтримки чистоти гідросфери планети, підготовки питної води.
Пов'язані товари