467 50 78
(044)

Джерела з історії УАПЦ (1921-1930) - УПЦ (1930-1939)


Джерела з історії УАПЦ (1921-1930) - УПЦ (1930-1939) Джерела з історії УАПЦ (1921-1930) - УПЦ (1930-1939) Джерела з історії УАПЦ (1921-1930) - УПЦ (1930-1939)
Уперше досліджено документи і матеріали антицерковної діяльності органів державної безпеки УРСР, зокрема церковної складової процесу "Спілки визволення України", подано огляд та джерелознавчий аналіз архівно-кримінальних справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви (1921-1930) - Української Православної Церкви (1930-1939)  та реабілітаційних документів. Автор аналізує документи Соборів УАПЦ у 1921-1930 р. р., діловодні матеріали Всеукраїнської православної церковної ради (ВПЦР), богословські праці чільних  діячів УАПЦ, просопографічні джерела, періодичні та агітаційно-пропагандистські видання. Досліджено документальні джерела і матеріали, які збереглися у вітчизняних архівах та за кордоном.
Для науковців, архівістів, музейних працівників, викладачів вузів, студентів, усіх, хто цікавиться історією духовного життя українського народу в ХХ столітті.
Пов'язані товари