467 51 37
(044)

Історія української культури в 5 томах. Т. 5. Кн. 4


Історія української культури в 5 томах. Т. 5. Кн. 4
У книзі четвертій 5-го тому «Історія української культури» досліджується соціальний вимір культурного буття України у XX — початку XXI ст. У центрі уваги перебувають проблеми збереження, функціонування, відтворення потенціалу національної культури. Зміст книги відповідає частині анотованого раніше змісту книги третьої, яку, зважаючи на значний обсяг матеріалу, а також з огляду на відносну самостійність змісту попередньо планованих двох різних її частин, вирішено поділити на книгу третю та книгу четверту. Четвертою книгою 5-го тому завершується академічний видавничий проект — «Історія української культури» у п’яти томах.
Пов'язані товари