467 51 37
(044)

Іван Скоропадський


Іван Скоропадський
Постать Івана Скоропадского донині залишалася мало дослідженою у вітчизняній та зарубіжній історіографії. В ній переважали здебільшого суб'єктивно-негативні оцінки його суспільно-політичної діяльності. В цій же праці зроблено спробу певної «реабілітації» гетьмана на грунті більш глибшого аналізу тогочасних джерел, а також вивчення внутрішньої ситуації в країні крізь призму зовнішніх факторів, що її зумовлювали. Вперше розглянуто питання про формування державної ідеї у свідомості вищої посадової особи в Гетьманщині початку XVIII ст. Показано, якими методами І. Скоропадский прагнув зберегти автономію великого регіону та його територіальну цілісність. Характеризується міжнародна діяльність володаря булави за тяжких тоталітарних умов царату, участь у війнах і походах на чолі козацьких загонів проти війск Польщі, Туреччини, Кримского ханства та Швеції. Висвітлено трагічні сторінки взаємовідносин Петра І, І. Скоропадского та запорожців.
Для науковців, викладачів і студентів вузів, усіх, хто цікавиться історичним минулим України та її визначними діячами
Пов'язані товари