467 50 78
(044)

Народна культура українців: життєвий цикл людини. Том 3. Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультура


Народна культура українців: життєвий цикл людини. Том 3. Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультура Народна культура українців: життєвий цикл людини. Том 3. Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультура
Третій том наукового етнологічного видання «Народна культура українців: життєвий цикл людини» присвячено статево-віковій групі жіноцтва. В ньому містяться етнологічні, фольклористичні, соціоантропологічні праці, які стосуються колективного жіночого культурного досвіду (трудова/господарська сфера, обрядовість, матеріальна культура, фольклор, звичаєве право). У книзі публікуються дослідження відомих сучасних етнологів і молодих науковців. Етнографічна класика представлена знаменитою працею Катерини Грушевської «З примітивного господарства», а також етнографічними записами Петра Іванова. Призначається для науковців гуманітарних і суспільних дисциплін, студентів гуманітарних факультетів, широкого кола читачів, любителів українських старожитностей.
Пов'язані товари