467 50 78
(044)

Орден Бога Сонця: історія та метафізика: монографія


Орден Бога Сонця: історія та метафізика: монографія Орден Бога Сонця: історія та метафізика: монографія Орден Бога Сонця: історія та метафізика: монографія
Розкрито історичні, філософські й метафізичні основи Ордену Бога Сонця, створеного українським етнофілософом професором Володимиром Шаяном.
Показано виникнення та динаміку традиціоналістського руху за відродження національної віри. До філософської україністики введено осмислення феномену національного буття через ідею ордену як альтернативи політичній партії, а також факти з епістолярної спадщини В. Шаяна, Д. Донцова, Л. Мурович та інших учасників етнорелігійного відродження. Багато праць публікуються вперше.
Книга буде цікавою філософам, культурологам, релігієзнавцям, рідновірам і всім людям доб­рої волі.
Пов'язані товари