467 50 78
(044)

Півтори тисячі років разом. Спільна історія українців і тюркських народів


Півтори тисячі років разом. Спільна історія українців і тюркських народів Півтори тисячі років разом. Спільна історія українців і тюркських народів Півтори тисячі років разом. Спільна історія українців і тюркських народів
251 грн
К
Петро Кралюк — доктор філософських наук, професор, голова Вченої ради Національного університету "Острозька академія". Є автором численних робіт з історії культури України, зокрема її філософської думки. Створив власну концепцію історії філософії України, яка різниться від загальноприйнятої.
У новій книзі Петра Кралюка йдеться про непрості стосунки між українцями та їхніми предками й тюрками. Автор показує, що це були відносини між двома цивілізаціями (землеробською й кочовою), які часто мали конфронтаційний характер. Однак існувало й чимало прикладів "взаємодоповнення" та співробітництва. Звертається увага на історію відносин між слов’янським населенням нинішніх українських земель й аварами, булгарами, печенігами, половцями, торками, татарами, турками тощо. Особливо акцентується увага на стосунках між українським козацтвом, з одного боку, та Кримським ханством та Османською імперією, з другого. Показано, що в генезисі українського етносу помітну роль відіграли тюрки, а українська культура має чимало тюркських елементів.
Пов'язані товари