467 50 78
(044)

Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років. Книга 1/3


Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років. Книга 1/3 Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років. Книга 1/3 Початок надзвичайних заходів. Голод 1928-1929 років. Книга 1/3
У чотиритомовій «Хроніці колективізації та Голодомору в Україні», що її підготувала Людмила Гриневич з Інституту історії України НАНУ, на основі величезного масиву різноманітних джерел, зокрема малодоступних і досі не оприлюднених, уперше детально висвітлено щоденне життя українського суспільства від грудня 1927-го аж до кінця 1933 року. Видання пропонує читачеві цілком новий погляд на передісторію, соціополітичний та культурний контекст, власне перебіг і наслідки голоду-геноциду в Україні, переосмислює його причини, обставини, підґрунтя та періодизацію, дає чітке уявлення про масштаби, форми опору українського селянства, про щільний зв'язок соціяльних і національних мотивів в антирадянських настроях населення республіки, увиразнює геноцидну сутність Голодомору.
Пов'язані товари