467 50 78
(044)

Політичні протести й інакодумства в Україні 1960-1990 рр. Документи і матеріали


Політичні протести й інакодумства в Україні 1960-1990 рр. Документи і матеріали Політичні протести й інакодумства в Україні 1960-1990 рр. Документи і матеріали Політичні протести й інакодумства в Україні 1960-1990 рр. Документи і матеріали
Крізь призму документів радянських органів державної безпеки показано наростання інакодумства й опозиційного руху в українському суспільстві в 1960-1980-ті роки. Друкуються розсекречені інформаційні й спеціальні повідомлення, доповідні записки, направлені до ЦК Компартії України, а також рішення колегії Комітету державної безпеки УРСР. Значну частину документів становлять повідомлення КДБ про різноманітні форми опору тоталітарному режиму, вилучені антикомуністи чиї листи й листівки, записи, твори, зафіксовані промови та висловлювання.
Пов'язані товари