467 51 37
(044)

Простір можливостей: Україна в добу заліза та пари


Простір можливостей: Україна в добу заліза та пари Простір можливостей: Україна в добу заліза та пари Простір можливостей: Україна в добу заліза та пари
Друга половина XIX ст. стала часом колосальних економічних і соціальних зрушень у Російській імперії та на українських землях, які були її частиною. Природні ресурси, доступна робоча сила та інфраструктура, що стрімко розвивалась, перетворили ці території на простір можливостей для перспективних інвестицій. Авторка веде читача від загальних тенденцій розвитку економіки в другій половині XIX - на початку XX ст. до особистих історій підприємців, від зародження ідеї створення того чи іншого підприємства до спадку, що лишився від епохи заліза та пари.
Книжка розрахована на всіх, хто цікавиться історією України.

Пов'язані товари