467 50 78
(044)

Рід Білозерських і культурний світ України ХІХ - початку Хх століть


Рід Білозерських і культурний світ України ХІХ - початку Хх століть Рід Білозерських і культурний світ України ХІХ - початку Хх століть Рід Білозерських і культурний світ України ХІХ - початку Хх століть
У монографії історія роду Білозерських представлена як соціокультурний феномен, що вивчається на засадах міждисциплінарності. У роботі подається нова версія ранньої історії роду. Висунуто гіпотези походження роду, що спираються на складову "іменної формули", а також результати блазонування родового гербу Білозерських. Внесено доповнення до родоводу на рівнях всіх поколінь обох гілок роду, що знайшло відображення у поколінному розписі роду. Вперше проведено мережевий аналіз родинно-свояцько-дружніх зв'язків в рамках роду. З'ясована особлива роль подружжя Кулішів в історії роду. Здійснено спробу висвітлення історії роду Білозерських в ґендерному ракурсі. Поданий маловідомий аспект діяльності П.О. Куліша - реалізація його освітньо-культурницької програми на прикладі відомих представників жіночої і чоловічої статі роду Білозерських.
Пов'язані товари