467 50 78
(044)

"Русь" в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міґрації


"Русь" в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міґрації "Русь" в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міґрації "Русь" в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міґрації
Книжку автор писав понад 15 років, ще зі студентської лави на історичному факультеті Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Частина матеріалів увійшла до тексту кандидатської дисертації «Військово-політичні стосунки Угорського королівства з Галицьким та Галицько-Волинським князівством (кінець ХІІ–ХІІІ ст.)», успішно захищеної 2005 р. в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Актуальну ж монографію присвячено проблемам ідентифікації в Угорському королівстві впродовж ХІ–XIV ст. носіїв поняття «русь». Головно йдеться про представників вищої і середньої знаті, відомих насамперед за актовими матеріалами династій Арпадів та Анжу як Ruthenus, dictus Orrus (прозваний Руським) і т. п. Чимало персоніфікованих осіб колись належало до галицької, чернігівської, київської, волинської родової і військовослужилої знаті (літописного боярства), духівництва, що під тиском різних обставин змінили місце проживання. Багато таких осіб синхронізовано за угорськими й руськими джерелами. Втім більшість людей, названих у руський спосіб, нашим наративам невідомі. У праці вперше в такому обсязі використано латиномовні документи, що окреслюють перипетії життя руських поселенців і тих, за ким нотувалися предикати руського ґатунку. Насамперед це актовий матеріал (дипломи), збережений в Угорщині, Словаччині, Румунії, Хорватії попри різні лихоліття, у надзвичайно великій кількості. Також використано літописи, хроніки, аннали тощо.

Книжка містить надзвичайно цікавий ілюстративний матеріал. Тут авторські світлини з польових досліджень, наукових об’їздів місць проживання руських поселенців в середньовічній Угорщині, а також чимало унікальних фото ориґіналів угорських документів, досі не відомих в Україні. Історик пропонує й мапи, які він склав. На них відображено хронологію й динаміку розселення русі в сусідньому королівстві, а також їхню земельну належність, набуту там від місцевих династій. Книжка містить чимало таблиць, реконструйованих генеалогій та ін. Загалом праця адресована всім, кому цікава історія Русі, Угорщини та інших країн середньовічної Центрально-Східної Європи.
Пов'язані товари