467 50 78
(044)

Словник української мови в 20 томах. Т. 2


Словник української мови в 20 томах. Т. 2
Другий том тлумачного Словника української мови у 20 томах охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення. Джерела, використані в словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових праць, мови засобів масової інформації, мови Інтернету та ін. Другий том Словника містить 10908 словникових статей.

Словник розрахований на широке коло користувачів, усіх, кого цікавить українська мова.
Пов'язані товари