467 51 37
(044)

Сучасна українська літературна мова. Морфеміка.Словотвір. Морфологія


Сучасна українська літературна мова. Морфеміка.Словотвір. Морфологія Сучасна українська літературна мова. Морфеміка.Словотвір. Морфологія Сучасна українська літературна мова. Морфеміка.Словотвір. Морфологія
360 грн
400 грн
У підручнику системно викладено матеріал із трьох розділів граматики сучасної української літературної мови – морфеміки, словотвору та морфології. Основні поняття, категорії та одиниці описано, спираючись на традиційні й новітні здобутки українських і зарубіжних учених-лінгвістів.   У витлумаченні теоретичного матеріалу враховано також досвід викладачів мовознавчих дисциплін закладів вищої освіти, уже зафіксований у відповідній навчальній літературі. Основну увагу зосереджено на проблемних теоретичних питаннях, неоднозначно потрактованих у сучасному українському мовознавстві.   Теоретичні положення проілюстровано прикладами, дібраними з функційно-стильових різновидів української літературної мови.   Для мовознавців, викладачів і студентів філологічних факультетів.
Пов'язані товари