467 51 37
(044)

Сучасна українська літературна мова. Морфеміка.Словотвір. Морфологія


Сучасна українська літературна мова. Морфеміка.Словотвір. Морфологія Сучасна українська літературна мова. Морфеміка.Словотвір. Морфологія Сучасна українська літературна мова. Морфеміка.Словотвір. Морфологія
432 грн
К
У підручнику системно викладено матеріал із трьох розділів граматики сучасної української літературної мови – морфеміки, словотвору та морфології. Основні поняття, категорії та одиниці описано, спираючись на традиційні й новітні здобутки українських і зарубіжних учених-лінгвістів.   У витлумаченні теоретичного матеріалу враховано також досвід викладачів мовознавчих дисциплін закладів вищої освіти, уже зафіксований у відповідній навчальній літературі. Основну увагу зосереджено на проблемних теоретичних питаннях, неоднозначно потрактованих у сучасному українському мовознавстві.   Теоретичні положення проілюстровано прикладами, дібраними з функційно-стильових різновидів української літературної мови.   Для мовознавців, викладачів і студентів філологічних факультетів.
Пов'язані товари