467 50 78
(044)

Сила Західно-Української Народної Республіки


Сила Західно-Української Народної Республіки
Професор, дійсний член НТШ, кандидат історичних та доктор політичних наук Іван Монолатій випустив в світ нову книгу — "Сила ЗНР: вибрані питання потенціалу, безпеки і дипломатії держави".

Для цього я пропоную свої міркування, в осередді яких – спроба вимірювання і моделювання сили ЗУНР через використання як загальних відомостей, так і формальних моделей та конкретних емпіричних (експериментальних) досліджень. Щоправда, при цьому мусимо, по-перше, пам’ятати тезу В. Липинського, котрий стверджував, що «в приложені до реального життя (яке завжди далеке від абсолюту), в ці алґебраїчні знаки, в ці ідеї, повязані в більше або менше лоґічно вірні (але завжди абсолютні) формули, вкладаються зовсім инші реальні величини». А по-друге, як застерігав 1920 р. Микола Чубатий, «Такий перегляд потрібний, щоби ми могли тепер безсторонно осудити вартість сеї будівлі (ЗУНР. – І. М.), працю наших рук, приглянутися, в якім углі була вона найслабша, чого у нас бракувало, а чого було подостатком, та чи браки походили з нашої вини, чи ні, й витягнути науку на будуче».(Іван Монолатій, з вступу).
Пов'язані товари