467 50 78
(044)

Системне мислення: формування і розвиток


Системне мислення: формування і розвиток Системне мислення: формування і розвиток Системне мислення: формування і розвиток
Системне мислення виявляється в усвідомленому вмінні розглядати об’єкти і явища навколишнього світу як системи в їхньому розвитку й взаємозв’язку з метою пошуку найбільш ефективних розв’язків проблемних ситуацій. У навчальному посібнику узагальнено понад тридцятилітній досвід авторів зі створення технології формування системного мислення в процесі навчальної діяльності за допомогою комплексів вправ, що виконуються за спеціально розробленими алгоритмами на основі функціонально-системного підходу й теорії розв’язування винахідницьких завдань (ТРВЗ). Для широкого кола спеціалістів виробництва, науки і освіти, які прагнуть підвищити свій інтелектуальний потенціал.
Пов'язані товари