467 50 78
(044)

Україна і світ: класична давнина (500 р. до н.е. - початок н.е.)


Україна і світ: класична давнина (500 р. до н.е. - початок н.е.) Україна і світ: класична давнина (500 р. до н.е. - початок н.е.)
Це 2-й том серії науково-популярних видань «Україна і світ», в якому розповідається про грецький період в історії античних держав Північного Причорномор`я, пізніх скіфів, про появу сарматів, а також про події, які відбувалися в цей період на територіях Персії, Греції, Римської республіки, Індії та Китаю.

ЗМІСТ
Персія
Імперія Ахеменідів
Кір ІІ Великий — засновник держави Ахеменідів
Камбіс ІІ — завойовник Єгипту
Дарій І
Релігія і культура
Класична та елліністична Греція
Класична Греція
Греція в V ст. до н.е.
Греко-перські війни
Пелопоннеська війна
Греція в IV ст. до н. е.
Піднесення Македонії за часів Філіпа ІІ
Завоювання Олександра Великого (Македонського)
Культура Давньої Греції класичного періоду
Греція та Ближній Схід в епоху еллінізму
Македонське царство
Падіння Західногрецького світу
Держава Селевкідів
Культура еллінізму
Римська Республіка
Боротьба Риму за підпорядкування Італії
Завоювання Римської Республики на заході. Перша Пунічна війна
Друга Пунічна (Ганнібалова) війна
Третя Пунічна війна
Завоювання Римської Республіки на Сході
Правління Сулли — початок кінця римської республіки
Повстання Спартака
Занепад Республіки і Першій Тріумвірат
Гай Юлій Цезар
Другий Тріумвірат і піднесення Октавіана Августа
Антоній і Клеопатра
Культура та релігія республіканського Риму
Давня Індія
Індія в магадхсько-маурійський період
Давній Китай
Династії Цінь і Рання Хань
Конфуціанство
Україна
Грецький період в історії античних держав Північного Причорномор`я
Культура
Пізні скіфи
Похід Зопіріона у Північне Причорномор`я
Мітрідатові війни і Північне Причорномор`я
Сармати
Пов'язані товари