467 50 78
(044)

Україна: хронологія розвитку. З давніх часів до пізньої античності. Том І


Україна: хронологія розвитку. З давніх часів до пізньої античності. Том І Україна: хронологія розвитку. З давніх часів до пізньої античності. Том І Україна: хронологія розвитку. З давніх часів до пізньої античності. Том І
Науково-популярне видання, яке висвітлює в хронологічній послідовності історичний розвиток України з давніх часів до пізньої античності. Багато фактів, чудові ілюстрації допоможуть Вам краще пізнати історію України. Розраховане на широке коло читачів.

Може бути використане як джерело додаткової інформації щодо вивчення курсу історії.  Книга «Україна: хронологія розвитку» (повнокольорова в суперобкладинці) була відзначена дипломом І ступеня в номінації «Моя Країна» національного конкурсу «Краща книга України», який проходив в рамках ІІІ Київської міжнародної виставки 2007 р.

Редакційна колегія:
П. П. Толочко — доктор історичних наук, професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту археології НАН України, голова редакційної колегії;
Г. Ю. Івакін — доктор історичних наук, професор, відповідальний редактор;
Л. Л. Залізняк — доктор історичних наук, професор;
С.Д. Крижицький — доктор архітектури. Професор, член-кореспондент НАН України;
Д. Н. Козак — доктор історичних наук, професор;
В. В. Отрощенко — доктор історичних наук, професор;
С. А. Скорий — доктор історичних наук;
Ю .В. Кухарчук — кандидат історичних наук, відповідальний секретар

Формат: 210 х 297 (А-4)
Обкладинка: шкіряна з тисненням  золотом

ЗМІСТ
Від авторів проекту
Карта “етнографічні землі України”
Кам`яна доба України. Палеоліт
Фінальний палеоліт. Мезоліт
Неоліт України
Україна в епоху енеоліту.
Трипільська культура в Україні
Степи північного Причорномор`я за доби міді
Доба бронзи на теренах України
Ранній залізний вік
Античні держави північного Причорномор`я
Давні слов`яни та їх сусіди на межі ер та і в І половині І тисячоліття н. е.
Додаток. Геродот Галікарнаський
Пов'язані товари