467 50 78
(044)

Україна: у переддень та в добу ліберальних реформ 1860-1870-х років


У книзі основну увагу приділено висвітленню становища підросійської України напередодні та в період проведення в Російської імперії ліберальних реформ 1860-1870-хх рр. У цей час українське суспільство в умовах кризи самодержавно-кріпосницької системи, загостреною поразкою у Східній (Кримській) війні, завдяки перетворенням отримало потужні модернізаційні імпульси. Вони тісно перепліталися з українським культурним рухом, визвольною боротьбою  поляків та намаганнями загальноросійського народництва розпалити вогонь “селянської революції”.
Пов'язані товари