467 50 78
(044)

Українська дивізія "Галичина"


Одна з найвідоміших книг про Дивізію. Автор - майор Вольф-Дітріх Гайке - був начальником штабу Дивізії "Галичина" від початків формування Дивізії до завершення бойових дій. Як професійний старшина тодішнього німецького війська, у своїй праці автор зосередився виключно на військово-історичних аспектах існування Української Дивізії. Він намагався схопити у хронологічному порядку фактичні дані про бойові дії Дивізії на основі записів у воєнному щоденнику, збережених картографічних схем та власної пам'яті.

Книга була написана вже в 1947 році під час перебування автора в таборі інтернованих.

Первісний, авторський заголовок цієї праці: "Sie wollten die Freiheit" - "Вони хотіли волі".

В українському виданні, яке є перекладом з німецької мови, змінено заголовок на "Українська Дивізія «Галичина»", а також зроблено помітні скорочення. (Докладніше про те див. у передмові редактора українського видання книги - проф. Володимира Кубійовича)

Книга видана 1970 року в Торонті, Канада, накладом Братства кол. Вояків Дивізії.
Пов'язані товари