467 51 37
(044)

Український орфографічний словник


Український орфографічний словник Український орфографічний словник
Нове видання академічного орфографічного словника відображає лексику української літературної мови початку ХХІ століття. Обсяг словника - понад 175 тисяч слів. Словник є нормативним виданням, в якому правила написання слів, їх наголос та граматична характеристика узгоджені з принципами сучасного українського правопису.
Пов'язані товари