467 50 78
(044)

Універсальний словник української лексики. Синоніми, антоніми, омоніми


Універсальний словник української лексики. Синоніми, антоніми, омоніми
Пропонований словник складається з трьох частин: словник синонімів, антонімів, омонімів.
У словнику синонімів української мови подані найбільш пошире й уживані синоніми, синонімічні ряди ілюструються дібраними текстам: прикладами.
Словник антонімів містить 3 000 антонімічних пар та близько 500 сло никових статей. Словникова стаття складається із слів-антонімів, визн чення їхніх лексичних значень, споріднених антонімічних пар та можлив сполучуваності з іншими словами.
У словнику омонімів зібрано понад 250 омонімічних груп переважі власне омонімів (повних омонімів). Це одна з перших спроб систематиз вати таке цікаве мовне явище як омонімія.
Кожна частина словника супроводжується описом структури словні кових статей.
Універсальний словник адресований філологам, лінгвістам, слух чам курсів підвищення кваліфікації, учительському й учнівському загал викладачам вузів, студентам, спеціалістам широкого профілю, насампере письменникам, журналістам, перекладачам, і всім, хто не байдужий до б гатства і краси українського слова.
Пов'язані товари