467 50 78
(044)

Ватрослав Ягич і проблеми слов’янознавства


Ватрослав Ягич і проблеми слов’янознавства Ватрослав Ягич і проблеми слов’янознавства
Збірник наукових праць, підготовлений Інститутом мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, висвітлює роль спадщини видатного славіста другої половини XIX – початку XX століття Ватрослава Ягича в розвитку східнослов'янської і світової славістики, його внесок у координацію наукової роботи всіх слов’янських країн. Статті, представлені в збірнику, розкривають визначальні риси мовознавчої діяльності Ягича в проекції на проблеми сучасної лінгвістики і репрезентують у зв’язку з цим актуальні питання історії славістики, історії української літературної мови, історії російської літературної мови, а також сучасних української, російської та білоруської мов.
Пов'язані товари