467 50 78
(044)

Всесвітня козацька енциклопедія


Всесвітня козацька енциклопедія Всесвітня козацька енциклопедія
«Всесвітня козацька енциклопедія» - це видання, в якому зібрано основні відомості про всесвітнії кий рух, а також про митців, у творчості яких знайшли своє відображення подвиги козацьких звитяжції частину цього енциклопедичного видання становлять відомості про події та діячів новітнього Козацькогс ження, що започатковувалося після розпаду Радянського Союзу в Україні, Росії та в інших незалежних д і які - як і чимало відомостей з давньої козацької історії - вводяться в пострадянський енциклопедичновий обіг уперше. Автор «Всесвітньої козацької енциклопедії» - Богдан Сушинський, відомий письменник та істо] демік, перу якого належать фундаментальні монографії: двотомне видання «Козацькі вожді України. Іст раїни в образах вождів та полководців ХУ-ХІХ ст.», «Козацька Україна: «Хмельниччина», «Князі та по. стародавньої України», «Історія Чорноморського козацтва ХУІІІ-ХХ століть», «Всесвітня історія лицарства рія українського лицарства»; популярні романи з історії козацтва «На вістрі меча», «Французький похід», ща Фламандії», «Шлях воїна», історичні есе «Гетьман Мазепа: повернення до Батурина», «Гетьман Витс погляд із XXI століття», «Слово про Скит Манявський», «Львівський Ставропігіон: між минувшиною і ві< він здійснив прозову літературну інтерпретацію і дав своє тлумачення Велесової книги - «Велесова книга п автор численних історичних розвідок, опублікованих в періодиці. Розрахована на широке коло читачів, «Всесвітня козацька енциклопедія ХУ-початку XXI століть», ( івно, з цікавістю буде сприйнята науковцями, студентами і викладачами вузів, військовослужбовцями та с; козацьким лицарством, одне слово, всіма, хто небайдужий до історії України, історії її невмирущого к всього всесвітнього козацького руху.
Пов'язані товари