467 50 78
(044)

З народу руського. Шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини


З народу руського. Шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини З народу руського. Шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини
Книжка є результатом двадцятилітніх зацікавлень автора ранньомодерною українською історією. В центрі його досліджень — шляхта Київщини, Волині та Брацлавщини. Автор пов’язує в густе мереживо роди, родини, клани, фокусує увагу не лише на представниках еліти, а й вихоплює у минулого цілком пересічних осіб. Він ретельно аналізує, як бідніли та збагачувалися окремі роди, а водночас — як земля конвертувалася в нематеріальне багатство — престиж у спільноті. Автор також торкається низки контроверсійних питань перебування українських теренів у складі Речі Посполитої. Це передусім — політична та культурна «полонізація» української шляхти: її покатоличення, експансія польської шляхти на Схід тощо. За допомогою цих мозаїчних фрагментів минулого автор демонструє, як зі своєрідної автономії руських земель у Речі Посполитій Двох Народів постає та утверджується «руський народ» як Третій суб’єкт федерації.
Пов'язані товари