467 51 37
(044)

За золотими ворітьми. Сусупільно-культурна діяльність поляків у Києві в 1905-1920 роках


За золотими ворітьми. Сусупільно-культурна діяльність поляків у Києві в 1905-1920 роках За золотими ворітьми. Сусупільно-культурна діяльність поляків у Києві в 1905-1920 роках За золотими ворітьми. Сусупільно-культурна діяльність поляків у Києві в 1905-1920 роках
320 грн
К
Протягом віків поляки відігравали важливу роль в культурному житті українських земель. В 1905-1920 роках польська спільнота Кракова, хоча й відрізнялась значною чисельністю, створила один з найміцніших осередків польської ідентичності. У той період в Києві працювали різноманітні польські політичні, благодійні, просвітницькі культурні, спортивні й молодіжні організації, видавались журнали та газети діяли польські театральні колективи.
На підставі аналізу джерел, опублікованих та архівних матеріалах автор відтворює багатогранну історію польської людності в Києві у період між першою російською революцією й окупацією міста більшовиками.
Пов'язані товари