467 50 78
(044)

Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ - початок ХХІ ст.)


Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) Актуалізовані моделі в системі словотворення сучасної української мови (кінець ХХ - початок ХХІ ст.)
У монографії розглядається дія актуалізованих структурно-семантичних моделей словотворення сучасної української літературної мови (друга половина 80-х років ХХ — початок ХХІ ст.) — як наслідок значної активізації в цей період таких визначальних чинників номінативно-словотворчих процесів, як, з одного боку, потреба в істотному оновленні комплексу номінативних засобів мови у зв’язку з оновленням кола понять, що потребують мовного вираження, та фокусуванням пріоритетної уваги суспільства на нових соціальних цінностях, а з другого, — потреба в дальшому коригуванні (нормуванні та систематизації) різних сегментів словотвірної структури української літературної мови.

Для мовознавців — науковців і викладачів, студентів-філологів, учителів і широкого кола тих, хто цікавиться проблемами сучасного стану української літературної мови та тенденціями її розвитку.
Пов'язані товари