467 50 78
(044)

Історія української літератури. Т. 1.


Нова дванадцятитомна «Історія української літератури» подає розгорнуту панораму зародження і розвитку вітчизняного письменства X-XXI ст., його родових, жанрових і художніх форм, унікальних пам’яток і письменницьких особистостей. Видання трактує історію нашої словесності як цілісний тисячолітній процес, як живий еволюційний рух слова і думки, спрямований на утвердження національно-духовної та державної ідентичності, невтомний пошук гармонійної взаємодії між людиною і соціумом, між Україною і світовою цивілізацією.

Перший том присвячений літературі раннього і зрілого Середньовіччя, що хронологічно збігається з епохою Київської Русі (X — перша половина XIII ст.) та літературі пізнього Середньовіччя (друга половина XIII — перша половина XVI ст.), розвиток якої позначений ренесансними віяннями.

Видання розраховане на вчених-гуманітаріїв, викладачів, студентів гуманітарних факультутів, учителів-філологів та всіх тих, хто цікавиться історією української літератури.
Пов'язані товари