467 51 37
(044)

Культура сучасної української мови


Культура сучасної української мови Культура сучасної української мови
Культура мовлення — це не тільки наукова дисципліна, але й частина загальної культури людини. Сьогодні культурі мовлення приділяється особлива увага на всіх рівнях — від початкової до вищої школи, від рядових службовців до високопосадовців.
Довідник включає нормативні відомості, що стосуються складних випадків слововживання, використання граматичних форм, побудови синтаксичних конструкцій. Також містяться дані з орфоепії, орфографії та рекомендації щодо оформлення документів і текстів, які належать до різних функціональних стилів.
Видання адресоване школярам, студентам і всім, хто прагне оволодіти культурою мовлення на високому рівні.
Пов'язані товари