467 50 78
(044)

Львівська скульптура від раннього класицизму до авангардизму (середина XVIII – середина XX ст.)


Ця монографія є першим в мистецтвознавстві комплексним науковим дослідженням проблем формоутворення й стилістичної еволюції львівської скульптури XVIII-XX ст., генезису, кристалізації та домінанти художніх течій в межах окремих історичних періодів. Простежуються зміни в стилістиці та формоутворюючих факторах львівської скульптури від перших паростків класицизму XVIII ст. до модерністичних творів першої половини ХХ ст. Автор характеризує творчість багатьох скульпторів, як видатних, так і забутих та маловідомих, спираючись на різноманітні джерела, що являють собою друковані матеріали і неопубліковану архівну документацію, переважно з львівських архівів та бібліотек. Аналізуються музейні експонати, скульптури, взаємодіючі із спорудами, пам’ятники та надгробки. Скульптурні твори розглядаються в контексті різних історичних періодів з їх мистецькими теоріями, естетичними та філософськими проявами, на широкому тлі художнього життя і культури Львова. Багатоілюстрована книга може зацікавити широке коло читачів – художників, мистецтвознавців, студентів, шанувальників мистецтва, знавців Львова та гостей міста.
Пов'язані товари