467 50 78
(044)

Мовна шизофренія. Quo vadis, Українo?


Мовна шизофренія. Quo vadis, Українo? Мовна шизофренія. Quo vadis, Українo?
«Нічого так влучно і лаконічно не визначає сучасний стан українського суспільства сьогодні, як вираз „мовна шизофренія“. Під мовною шизофренією, або лінґвошизофренією, маю на увазі послідовнe змішування двох мов, української і російської в одному місці і в один час. Найактивніше це явище насаджується в Україні через телебачення і радіо, Міжнародну мережу, а також у фільмах. Лінґвошизофренія це ориґінально український феномен, відсутній в инших країнах Заходу як мовна політика і культурний стандарт. На відміну від двомовности, або білінґвізму, вона маловідома і за малими винятками, не описана у західній соціолінґвістиці. Тим часом лінґвошизофренія настільки всепроникна у пост-совєтській Україні, що поза нею годі зрозуміти її політику, культуру, ідентичність, публічний дискурс та історичні перспективи».

Юрій Шевчук, лектор української мови в Колумбійському університеті, Нью-Йорк, США

Автор обкладинки — відомий художник Андрій Єрмоленко.
Пов'язані товари