467 50 78
(044)

Народна культура українців: життєвий цикл людини. Том 1. Діти. Дитинство. Дитяча субкультура.


Народна культура українців: життєвий цикл людини. Том 1. Діти. Дитинство. Дитяча субкультура. Народна культура українців: життєвий цикл людини. Том 1. Діти. Дитинство. Дитяча субкультура.
Видавництво "Дуліби" випустило в світ перший том історико-етнологічного наукового проекту "Народна культура українців: життєвий цикл людини". Автор ідеї, продюсер, упорядник і головний науковий редактор – д. і. н., проф. Марина Гримич.
Видання здійснене за підтримки Архіва українського фольклору Б. Медвідського (Університет Альберти, Канада) та Президента фундації "Відродження" (Швейцарія) Богдана Гаврилишина.
В Україні практично не існує наукового видання, в якому було б всебічно і поетапно висвітлене життя людини в традиційному суспільстві – від народження і до смерті. Обряди, звичаї, вірування, трудові обов’язки, прикмети, табу, етикетні правила, – все це супроводжувало людину і змінювалося, відповідно до того, як змінювалася вікова група, в якій вона перебувала.
Сьогодні в Україні етнологічна наукова школа достатньо потужна, аби реалізувати цей проект. До участі в роботі запрошені найкращі етнологи і фольклористи України.
Перший том "Діти. Дитинство. Дитяча субкультура" присвячений віковій групі дітей. У книзі зібрано праці відомих етнологів з галузі етнографії дитинства і дитячої субкультури. В ньому зібрані наукові дослідження з усіх аспектів дитячої субкультури в українській народній традиції. Назви статей свідчать самі за себе: І. Ігнатенко (Колодюк) «Народні ембріологічні уявлення українців», О. Боряк «Творення дитини як семіотичного феномена», І. Щербак «Діти у народній термінології: лексика і символіка», В. Борисенко «Обряди перших років життя людини», Н. Аксьонова «Ініціація через гру», Г. Довженок «Діти і пісенний фольклор», І. Ігнатенко, А. Забловський «Профілактика хвороб і лікування дітей», М. Гримич «Діти прерій: дитяча субкультура українців Канади у "міжвоєнний" період ХХ ст.» та інші.
Крім наукових розвідок сучасних науковців, у книзі є розділ «З етнографічної класики», де опубліковано працю Ніни Заглади «Побут селянської дитини» (1929 р.) та архівні матеріали про народні дитячі ігри, записані М.Русовим у ХІХ ст. на Полтавщині.
Книгу рекомендовано до друку Вченою радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Призначається для науковців гуманітарних і суспільних дисциплін, студентів гуманітарних факультетів, широкого кола читачів, любителів українських старожитностей.
Пов'язані товари