467 50 78
(044)

Українська етносоціологія


 Українська етносоціологія  Українська етносоціологія
Висвітлено питання етнічної соціології як науки і навчальної дисципліни. Викладено ірраціональний зміст та ірраціональні засади етнічного й національного, а саме: теоретичний і практично-ціннісний рівні етнонаціональної свідомості; етнонаціональні самосвідомість і самоідентифікація. Розглянуто історичні механізми самозбереження та усталені ознаки функціонування української ментальності, а також питання українства як носія колективного підсвідомого. Для викладачів і студентів факультетів соціології вищих навчальних закладів, а також для всіх тих, хто цікавиться етнонаціональною проблематикою.
Джерело: http://nashformat.ua/catalog/knygy/navchalna_literatura/posibnyky/knyga_ukrainska_etnosotsiologiya_ch_1_oleksandr_nelga/
Пов'язані товари