467 51 37
(044)

Український раритет. Періодичні, продовжувані видання і неперіодичні збірники ХІХ-ХХ ст (1846-1986)


Український раритет. Періодичні, продовжувані видання і неперіодичні збірники ХІХ-ХХ ст (1846-1986) Український раритет. Періодичні, продовжувані видання і неперіодичні збірники ХІХ-ХХ ст (1846-1986) Український раритет. Періодичні, продовжувані видання і неперіодичні збірники ХІХ-ХХ ст (1846-1986)
У виданні висвітлюються профіль, особливості змісту й мистецького оформлення багатьох рідкісних українських і присвячених Україні іномовних періодичних, продовжуваних видань і неперіодичних збірників (суспільно-політичних, літературних, педагогічних і фольклорних, переважно «спецфондівських» у радянські часи), які побачили світ на «материковій» Україні та у діаспорі за сто сорок років. Характеризується внесок видавців і авторів часописів та збірників у розвиток національної свідомості української громади, збагачення віт чизняного письменства та зміцнення ідеалів гуманізму і демократії; розкривається цензурна історія ряду видань.
Для істориків, філологів, журналістів-пресознавців, джерелознавців, студентів-гуманітаріїв, школярів і вчителів; для всіх, хто цікавиться українською культурою.
Пов'язані товари