467 50 78
(044)

Великий орфографічний словник української мови (25000)


Великий орфографічний словник української мови (25000) Великий орфографічний словник української мови (25000)
Пропонований орфографічний словник налічує близько 250 тисяч слів. Він вказує на норми правопису, наголошення, на наявність синонімів, омонімів, багатозначність. Особлива увага приділяється несхожим, складним формам у відмінковій парадигмі. У словнику достатньо повно представлені терміни з математики, фізики, хімії, біології, медицини, географії, техніки, промислового виробництва, історії, філософії, політики та інших галузей, найпоширеніші діалектизми, неологізми, застарілі, просторічні слова, слова іншомовного походження.
Словник укладений за четвертим виданням "Українського правопису".
Пов'язані товари