467 50 78
(044)

Від антології до онтології: антологія як спосіб репрезентації української літератури кінця ХІХ - початку ХХІ століття


Від антології до онтології: антологія як спосіб репрезентації української літератури кінця ХІХ - початку ХХІ століття Від антології до онтології: антологія як спосіб репрезентації української літератури кінця ХІХ - початку ХХІ століття Від антології до онтології: антологія як спосіб репрезентації української літератури кінця ХІХ - початку ХХІ століття
Монографія присвячена дослідженню літературної антології як метажанру й антологізації як процесу формування читацьких спільнот, об’єднаних спільною культурною пам’яттю, цінностями й уявленнями. Зміщення уваги з тексту до колекції у теорії літератури дозволяє розглянути на прикладі антологій історію нової української літератури від формування національної традиції й канону у ХІХ столітті до викликів постмодернізму, посттоталітаризму й постколоніалізму у кінці ХХ – на початку ХХІ століття. Антологійні колекції показано як свідчення про історичний, мовний, естетичний, поколіннєвий, ціннісний, соціальний, міметичний і смислотворчий аспекти літератури. Для фахівців у галузі теорії й історії літератури, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться найновішими тенденціями розвитку літератури й літературознавства.
Пов'язані товари