467 50 78
(044)

Імперіалізм і націоналізм по-червоному: ураїнська марксистьска критика російського кому


Імперіалізм і націоналізм по-червоному: ураїнська марксистьска критика російського кому Імперіалізм і націоналізм по-червоному: ураїнська марксистьска критика російського кому Імперіалізм і націоналізм по-червоному: ураїнська марксистьска критика російського кому
Монографія Степана Величенка, наукового співробітника кафедри українських студій Торонтського університету, є новаторською спробою реконструкції та повернення до українського наукового дискурсу традиції лівої антиколоніальної думки перших десятиріч ХХ ст. і важливим внеском у дослідження інтелектуальної історії Української революції 1917-1921 рр. Автор аналізує українські праці початку ХХ ст., що трактували російське правління як колоніальне. Спеціальну увагу приділено появі «націонал-комунізму» в Україні, українській марксистській критиці російського імперіалізму і колоніалізму. Переконливо показано, що ця незаслужено забута традиція важлива не лише для розуміння специфіки українсько-російських відносин у другій пол. ХІХ – перших десятиріччях ХХ ст., а й для пояснення труднощів із подоланням російського колоніального спадку в незалежній Україні, що спирається на структури економічного та суспільного домінування, закладені ще в імперський і ранній радянський періоди.
Пов'язані товари